Har I brug for et veluddannet mentorkorps? - kontakt os for en aftale…..
Stacks Image 1123
Mentor - fra A til Z

- 3 x 3 intensive undervisningsdage med masser af praksistræning og afsluttende certificering under Dansk Mentor Certificering!

Undervisningform: Indføring i spændende teori, masser af praksistræning, fælles reflektion og direkte supervision

Emner: Roller og rammer i mentorarbejde - etik og professionalisme - Anerkendende coaching - relationen som udviklingsvej - mentors personlige styrkeområder & udviklingspunkter - samtale & lytteteknikker - motivering - selvomsorg & grænser - samarbejdspartnere & netværk - skriftlig dokumentation - supervision.

Kurset er skabt til at give Jeres mentorer et fælles omfattende teoretisk og praktisk udgangspunkt i deres arbejde. Vi kommer til Jer efter aftale, og I vil have indflydelse på det faglige indhold, så det præcist dækker Jeres behov for mentorarbejde.
Der skal være mindst 6 deltagere på et hold. Ring eller skriv til os for yderligere information!

Stacks Image 10683
Stacks Image 11136
Stacks Image 2320
Kurser på bestilling
Enneagrammet
& Mentor
Enneagrammet er måske den mest nuancerede metode og praktiske ramme til at forstå den menneskelige personligheds varierede former og udtryk.
Du lærer på dette kursus om: Motivationsfaktorer, personlige værdisystemer, individuelle udfordringer, personlige behov, individuelle potentialer og talenter for enneagrammets 9 personlighedstyper, og kurset styrker din personlige rummelighed og forståelse for, hvordan man mere præcist motiverer mennesker i al deres forskellighed - og hjælper dem til at folde deres potentialer og talenter ud.
Klik billede for mere info.
Stacks Image 2323
Kurser på bestilling
Misbrug
& Mentor
Misbrug er en faktor man som mentor er nødt til at forholde sig til, hvis man skal hjælpe andre i en udviklingsproces, hvor det står i vejen. Det er vanskeligt at “arbejde rundt om” et misbrug - og virkeligheden må ses i øjnene hvis der skal ske en reel forandring. På dette kursus får du viden om de mest almindelige stoffer og alkohols indvirkning på krop, psyke og adfærd, og viden om hvordan du kan hjælpe. Hvor kan du søge hjælp? - Hvordan spottes et begyndende misbrug? Hvad kan du gøre for at motivere til - eller støtte - behandling?
Klik billede for mere info.
Stacks Image 2334
Kurser på bestilling
Psykiske lidelser
& Mentor
På kurset lærer du om de mest kendte psykiske lidelser og hvad de indebærer for de mennesker der lever med dem.
Du vil få en indsigt i symptomerne, og de underliggende mekanismer der styrer adfærden og handlingerne hos et menneske med en psykiske lidelse, samt hvordan du forholder dig som samarbejdspartner i processen. På kurset fokuseres på, hvad du kan gøre i din kontakt med denne målgruppe, og du vil få en indføring i begrebet Recovery som indbefatter teorier, ideer og tanker om, hvad der er brug for, på vejen for at komme sig efter en psykisk sygdom.
Hvad kan du gøre for at hjælpe på vejen? Hvad skal du være opmærksom på i kontakten? Hvilket netværk kan du gøre brug af?
Klik billede for mere info.
Stacks Image 2337
Kurser på bestilling
Chok/Traume
& Mentor
Vores livsform skaber pres og stress for mange mennesker - og det kan være vanskeligt at finde tilbage i balance i sit liv, hvis man i forvejen har et sårbart nervesystem der har oplevet chok eller traumer. Dette kursus er en indføring i det menneskelige nervesystem, den tredelte hjerne og begrebet limbisk resonans. Hvad sker når vores nervesystem overbelastes? Hvordan påvirker det vores adfærd? Hvordan kan vi med nærvær og kontakt medvirke til at skabe balance i et andet menneskes nervesystem, og ad denne vej kan hjælpe mennesker i chok/traume eller stresstilstande? Klik billede for mere info.
Stacks Image 6250
Kurser på bestilling
Supervision & Mentor
Supervision er en metode til at se dit jobs udfordringer i et større perspektiv, danne dig et overblik, finde nye faglige veje og blive bedre til dit arbejde.
Vi lærer dig supervision med reflekterende team, som er en metode, hvor man bruger en gruppes faglige viden og kreativitet i supervisionsprocessen, og erfaringsopsamling og vidensdeling er en naturlig del. Supervision er en effektiv metode til at holde en sund balance i det - ofte krævende - relationsarbejde som mentorrollen byder på. Klik billede for mere info.
Stacks Image 12068
Ydelser på bestilling
Supervision/ konsulentbistand
Vi tilbyder individuel supervision til mentorer og gruppesupervision til mentorkorps. Supervisionen kan foregå hos os eller på jeres arbejdsplads, og hvis I ønsker gruppesupervision vil supervisionen være i en form, så alle involveres i den faglige refleksion og de fælles erfaringer opsamles.
Vi tilbyder også konsulentbistand til kommuner og private, hvis I har brug for hjælp og fagligt input til oprettelse, rekruttering, organisering eller opkvalificering af mentorkorps.
Klik billede for mere info.

Stacks Image 4811
Stacks Image 10199
Stacks Image 10679